Krzysztof Mostowski, Wacław Zawadowski

Przyjęcie do stałego użytku nawet najprostszego kalkulatora zmienia nasz sposób myślenia o liczbach. Uczymy się wtedy dialogu z kalkulatorem. Działania dwuargumentowe możemy wtedy traktować jednoargumentowo, działając na ostatni wynik w formie

plus dwa,

razy trzy,

podziel przez pięć,

minus cztery,

weź pierwiastek ...

Stella Octangula, to jest ośmioramienna gwiazdka przestrzenna. Jest to wielościan gwiaździsty, składający się z dwóch przenikających się czworościanów foremnych. Ta papierowa konstrukcja tu opisana, to jest model Stelli.

Kombinatoryka powstawała w XVII w. kiedy nie istniało pojęcie zbioru i funkcji w obecnym kształcie. Dlatego wytworzyła własny język, trochę niezgodny ze współczesnym językiem matematyki opartym na teorii mnogości.