Dostęp do czterodziałaniowych kalkulatorów jest dzisiaj powszechny. Nawet małe dzieci mogą to mieć w swoim telefonie kmórkowym. Taki kalkulator kosztuje mniej więcej tyle, co jednorazowy bilet komunikacji miejskiej. Ale zaznajamiać z nim dzieci trzeba bardzo wolno i w stylu zabawy. Od najbardziej elementarnych zabaw, do nieco bardziej zaawansowanych. Poniżej załączamy tekst, który jest krótką opowieścią o tym, jak to można zrobić. Można to zrobić na wiele sposobów. Nie warto ustalać w programie zbyt dokładnie szczegółów, bo te zależą od okoliczności i od dzieci z jakimi ma się do czynienia.

Standardy to są wzorce. Wzorce dobrego nauczania, zebrane i opatrzone licznymi komentarzami przez NCTM, odpowiednik naszego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki w Ameryce, w początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia.

Wzorce opracwało NCTM (National Council of Teachers of Mathematics). Wywarły one wielki wpływ na sposób myślenia o programach nauczania, raczej w kierunku ukazywania wzorców dobrej praktyki, niż w kierunku publikowania listy tematów bez przykładów, co się za tymi tematami kryje i jaki styl nauczania przyjąć. Podano co staje się mniej ważne, a co nabiera znaczenia.