Evangelista Torricelli

Gdzie problem wymierzania cykloidy został rozwiązany za III sposoby;

według Starej Geometrii i za pomocą Geometrii Niepodzielnych

AD 1644

i co z tego wynika

Pierwszy etap rozwoju matematyki w Europie, o którym mamy trochę informacji to matematyka pitagorejczyków. Była to garść spostrzeżeń o liczbach i prostych figurach geometrycznych, takich jak trójkąty, kwadraty, prostokąty i w ogóle wielokąty, koła. Spostrzeżenia te były oparte na zauważaniu rozmaitych symetrii obiektów, ornamentów, figur geometrycznych, kreślonych na piasku lub innych powierzchniach. To były lata 550-400 p.n.e. Do przedstawiania liczb pitagorejczycy używali liczebników kamyczkowych, ustawiali w różnych konfiguracjach kamyczki. Figury geometryczne spostrzec można było jako kawałki ornamentów.