Liczby i sprawy wokół liczb

Tu będzie tekst o liczbach dziesiętnych, liczbach rzeczywistych, ułamkach, ułamkach dziesiętnych, rozwinięciach dziesiętnych i wielu innych rodzajach liczb i konceptach w nimi związanych i o wyrażeniach algebraicznych oraz równaniach i układach równań.

Ważną metodą w rozwiązywaniu problemów jest jednoczesne użycie wielu reprezentacji. O tak używanych reprezentacjach będziemy mówili jak o reprezentacjach równoległych.

Tu podajemy przykłady reprezentacji enaktywnych, rysunkowych, ikonicznych, słownych, i symbolicznych. Często sprawy, które są problemem w jednej reprezentacji, są oczywiste w tej drugiej, sprzężonej z nią semantycznie (znaczeniowo). Często się to wykorzystuje, zapisując treść reprezentacji słownej za pomocą symboliki algebraicznej, tj. w reprezentacji algebraicznej.