Kombinatoryka powstawała w XVII w. kiedy nie istniało pojęcie zbioru i funkcji w obecnym kształcie. Dlatego wytworzyła własny język, trochę niezgodny ze współczesnym językiem matematyki opartym na teorii mnogości.

Do początkowych wydarzeń inicjujących rachunek prawdopodobieństwa należy epizod z pytaniem skierowanym przez Kawalera de Mere do Pascala. opisany w liście Pascala do Fermata. Spójrz do odpowiedniego załącznika.

Doświadczenie losowe, które daje dwa wyniki nazywamy tradycyjnie "schematem Bernoulli'ego". Jeden z wyników nazywamy sukcesem, drugi porażką.  Np doświadczenie losowe polegające na rzucie monetą daje dwa wyniki: orzeł lub reszka. Na ogół wierzymy, że szanse wypadnięcia orła są takie same jak reszki.