W zalączonych tekstach, prezentacjach, obrazkach lub krótkich filmikach są przedstawione krótko pewne pomysły tematów na lekcję, lub na kilka lekcji, a czasem na prace o przedłużonym czasie wykonania, np. dwutygodniowym, W tym czasie wskazany jest stały kontakt grupy opracowującej temat z nauczycielem.