Takie teksty, odpowiednio napisane, wzbudzają zwykle zainteresowanie matematyką. Są ważnym przyczynkiem do ogólnej edukacji matematycznej. Do klasycznego repertuaru należą takie książki jak

Lilavati,

i Śladami Pitagorasa, Szczepana Jeleńskiego

oraz Kalejdoskop Matematyczny, Hugona Steinhausa

i inne, o których tu będziemy sukcesywnie wspominać.

Jako załączniki będziemy dołączać krótkie opowiadania do wykorzystania, jako uzupełnienie rutynowych zajęć w klasie, do odpowiednio przygotowanej dyskusji na Zielonej Szkole, lub do lektury samodzielnej dla zainteresowanych uczniów.