Dowody "na talerzu"image002Takie dowody były atrakcją matematycznego Festiwalu w Warszawie na Ursynowie. Opisuje to w tym zeszycie Irena Słowik. Te dowody dotyczyły kątów w kole, a dokładniej tego, że kąt środkowy i na tym samym łuku oparty kąt wpisany w kole, są sobie równe. Te dowody nie powołują się na pojęcie miary kąta i nie korzystają z żadnych równań. Opierają się na spostrzeganiu symetrii. Można więc te dowody przedstawiać bardzo wcześnie, jeszcze w szkole podstawowej. Symetria, a zwłaszcza symetria osiowa względem osi pionowej jest bardzo pierwotnym atrybutem naszych spostrzeżeń wzrokowych, a nawet naszych biologicznych krewnych – wszystkich ssaków. Wcześnie zauważone symetrycznie wycelowane oczy tygrysa są ważnym ostrzeżeniem i wezwaniem do ucieczki. A kto ich nie zauważy temu biada.