Polecamy zapoznanie się z programami:

"Google SketchUp 6"

"C.a.R. " (Compass and Ruler, cyrkieli i linijka) do rysowania figur gemetrycznych na płaszczyźnie metodą konstrukcji platońskich w stylu euklidejskim w wydaniu TI.

"Inkscape" do rysowania na płaszczyźnie metodą kartezjańską, wykorzystując układ współrzędnych i przekształcenia.

"Wykresy Funkcji Online" do rysowania wykresów funkcji, kilku wykresów na jednym ekranie i w ten sposób rozwiązywania równań i nierówności. Wkres ilorazu różnicowego z małym mianownikiem pozwala na otrzymanie wykresu funkcji pochodnej.

"Geogebra" wykresy funkcji, wpisanych z klawiatury.

"Probability calculator" do obliczeń związanych z rachunkiem prawdpodobeństwa i statystyką

"Excel" do obliczeń i do przedstawiania w różny sposób danych liczbowych, do symulacji np. sumy oczek w rzucie dwoma kostkami, do generowania trójkata Pascala i do wielu innych spraw.

Pierwsza szóstka jest dostępna bezpłatnie w sieci. Siódmy jest w pakiecie Windows Office, więc również jest łatwo dostępny.