Zajrzyj do rożnych działów na naszej stronie i poszperaj w sieci.

Z polecanych programów, w pierwszym rzędzie warto się zapoznać z programem "Wykresy Funkcji Online", który służy do łatwego otrzymywania wykresów funkcji, pracując 'online', tj. w łączności z siecią.

Jest w sieci pod adresem "Wykresy Funkcji Online".

Na zajęciach zawsze trzeba mieć ze sobą najprostszy 4-działaniowy kalkulator, linijkę, półkwadrat i zwykły prosty cyrkiel.

Bardzo dobry jest również program "Geogebra". Jest co raz bardziej popularny wśród nauczycieli otwartych na TI. Daje dobre wydruki, podobnie jak "Wykresy Funkcji Online". Po ściągnięciu można się nim posługiwać bez łączności z siecią, "off-line", z off'u.

Można się swobodnie bawić tymi programami z uczniami.

Polecamy zapoznanie się z programami:

"Google SketchUp 6"

"C.a.R. " (Compass and Ruler, cyrkieli i linijka) do rysowania figur gemetrycznych na płaszczyźnie metodą konstrukcji platońskich w stylu euklidejskim w wydaniu TI.

"Inkscape" do rysowania na płaszczyźnie metodą kartezjańską, wykorzystując układ współrzędnych i przekształcenia.

"Wykresy Funkcji Online" do rysowania wykresów funkcji, kilku wykresów na jednym ekranie i w ten sposób rozwiązywania równań i nierówności. Wkres ilorazu różnicowego z małym mianownikiem pozwala na otrzymanie wykresu funkcji pochodnej.

"Geogebra" wykresy funkcji, wpisanych z klawiatury.

"Probability calculator" do obliczeń związanych z rachunkiem prawdpodobeństwa i statystyką

"Excel" do obliczeń i do przedstawiania w różny sposób danych liczbowych, do symulacji np. sumy oczek w rzucie dwoma kostkami, do generowania trójkata Pascala i do wielu innych spraw.

Pierwsza szóstka jest dostępna bezpłatnie w sieci. Siódmy jest w pakiecie Windows Office, więc również jest łatwo dostępny.