Kłopoty z rozróżnieniem pomiędzy dosłowną a figuratywną (metaforyczną) interpretacją tekstów

Co to jest dosłowna interpretacja tekstu? Czy rzeczywiście zachodzi jakaś sensowna potrzeba przeciwstawienia
dosłownej i figuratywnej, tj. metaforycznej interpretacji przekazów?
Mówiąc o tekstach i przekazach matematycznych mielibyśmy mniej lub bardziej formalnie sformułowane przekazy.
Powierzchowna obiegowa opinia, którą słyszy się z wielu stron jest taka: nie ma żadnej różnicy z czymś takim w przekazach matematycznych.
Matematyka jest nauką ścsłą, kropka.
W praktyce nauczania matematyki nie możemy się z tym zgodzić. W nauczaniu matematyki zasadniczym zadaniem jest budowanie znaczeń słów, wyrażeń,
zdań, symboli i formułek które czasem traktujemy bardziej lub mniej formalnie, poddajemy takim lub innym regułom. Ale zasadniczą sprawą jest budowanie znaczeń.

Rumelhart wydaje się optować za tym, że nie ma żadnej zasadniczej różnicy w językach naturalnych.
 Ciekawy argument podany jest pod koniec strony 76: czas reakcji w obu przypadkach można uznać za jednakowy.
Ten wniosek daje do myślenia. Dla matematyki podstawowym nośnikiem znaczeń są symbole wizualne. Ale do budowania znaczeń symboli i słów w trakcie rozwoju matematycznego dzieci i młodzieży dochodzi się stopniowo poprzez dialog, dyskurs i podejmowanie wspólnych działań, dających okazję do poznawania świata i budowania znaczeń.
Elementy Euklidesa zaczynają się od serii metafor, ale wyłania się z tego dość precyzyjny obraz pojęć takich jak punkt, linia prosta, kąt.

Rummelhadrt, "Some problems with the notion of literal meanings" esej w "Metaphor and Thought", A. Orthony ed. Cambridge Universty Press, 1993

Aby pobrać załącznik kliknij prawym przyciskiem myszy na tytule pliku i "Zapisz jako..."