Haiku jest formą krótkiego słownego przedstawienia pewnego osobistego spostrzeżenia. Ta forma pochodzi z Japonii i ma w języku japońskim dość sztywną formę, trzy linijki: 5 sylab, 7 sylab, 5 sylab. Ze względu na zwięzłość dobrze się nadaje do skrajnego skracaniai zapisu z omijaniem wszystkich spraw ubocznych. Czasem towarzyszy tej formie jakiś obrazek, co szczególnie przy wyrażaniu matematycznych spostrzeżeń ułatwia rozumienie intencji.

Kombinatoryka i język z nią związany powstawały w siedemnastym wieku na margnesie rozważań o dwumianie (a+b) podniesionym do potęgi n-tej. Znaki i słowa pochodzą od Newtona. Są to symbole newtowskie...

Lekcja Vargi

Zajęcia z rzutem dwoma kostkami mogą być prowadzone na wielu szczeblach nauczania: w nauczaniu wczesnoszkolnym, w szkole podstawowej, w gimnazjum, a nawet w liceum. Na każdym szczebu prowadzimy je w sposób odpwiedni do wieku i wiedzy uczniów, a nawet studentów. Chodzi nam o to, aby rozwijać język, związany ze zjawiskami losowymi. Początkowo język musi używać słów potocznych, łatwych do zrozumenia, opartych na bezpośrednim działaniu uczniów, razem z nauczycielem.