Geometria

Interesujące figury

Na początek przeczytaj dwa artykuły z kwartalnika NiM, podane w załączeniu.

1  Romby w prostokącie, w szczególności w prostokącie A4

2  Rożki sześcianu

Warto je uważnie przeczytać samemu lub dać uczniowi do przeczytania i krótkiego zreferowania w klasie. Oczywiście dobremu i chętnemu uczniowi. Uczeń nie musi tego dokładnie referować. Wystarczy, że zreferuje główny pomysł, np. dlaczego zaprojektowano wymiary kartek A4 w taki sposób, a nie inaczej, i po swojemu w przybliżeniu to wytłumaczy.

Read more: Interesujące figury

Plakaty

031 Domek Pappusa a tw Pitagorasa CustomDobrze przemyślane matematycznie plakaty i dobrze opracowane graficznie mogą być znakomitą ozdobą w klasie i mogą zachęcać do matematyki. Nie powinny być przeładowane treścią. Powinny być "plakatowe", czytelne od pierwszego rzutu oka. Ale powinny też mieć jakiś szczegół, który kusi, aby spojrzeć jeszcze raz. Przyjrzyjcie się dobrym plakatom. Często te najlepsze pomysły widać w reklamach, bo tam wszystkim zależy na dobrym efekcie i dobrze za to płacą. Czy w reklamach są używane wątki matematyczne? Bardzo rzadko, ale są. Spróbujcie to spostrzec.

Read more: Plakaty

Mierzenie długości i innych wielkości

Długości, powierzchnie, objętości, kąty, ciężar, masę określamy tradycyjnie wspólną nazwą "wielkości". Wielkości można porównywać intuicyjnie bezpośrednio, ale gdy dla pewnego rodzaju wielkości można ustalić wspólną jednostkę, to wyniki takich porównań można opisywać precyzyjnie liczbami. Np. dla długości możemy przyjąć za jednostkę metr, czyli długość pewnego wzorca. Dla powierzchni może to być metr kwadratowy.

Read more: Mierzenie...