Bryłki bez kleju

Papierowe bryłki bez kleju są bardzo łatwe do wykonania i łatwe do przechowywania. Uczniowie zwykle chętnie robią takie modele figur geometrycznych przestrzennych i bardzo im to pomaga w rozwijaniu wyobraźni przestrzennej. Bardzo ważne aby przy tej działalności rozwijać język w stylu matematycznym. Opisywać własności tych modeli i rozmaite związane z tym spostrzeżenia w stylu matematycznym i nie bać się tego, jeżeli uczniowie używają pewnych skrótów metonimicznych, np. mówią „trójkąt" zamiast „czworościan". Taka metonimia typu „część za całość" koryguje się zwykle sama w trakcie dyskusji i rozmów. Następuje wtedy budowanie znaczeń dla słów i wyrażeń matematycznych. Lepiej się potem rozumie potrzebę definiowania odpowiednich pojęć. Bogata wyobraźnia przestrzenna bardzo pomaga w rozwoju matematycznym uczniów.

Stella Octangula

Stella Octangula, to jest ośmioramienna gwiazdka przestrzenna. Jest to wielościan gwiaździsty, składający się z dwóch przenikających się czworościanów foremnych. Ta papierowa konstrukcja tu opisana, to jest model Stelli.

Read more: Stella Octangula