Matematyka

Kwadrat czy nie kwadrat?

W załączniku jest rysunek, który przypomina kwadrat podzielony na mniejsze kwadraty. To jest reprodukcja kartki z podręcznika do klasy 5 z dawnych lat. Aby rozstrzygnąć, czy to jest kwadrat, rozłożony na mniejsze kwadraty, trzeba zrobić obliczenie wieloetapowe. Rysunek pomaga przeprowadzić to obliczenie. Niektórzy uczniowie potrafią to obliczenie wykonać w głowie bez notowania wyników pośrednich. I w ten sposób dochodzą do konkluzji. To znaczy, że mają dobrą pamięć chwilową i zaufanie do obliczeń w głowie.

Read more: Kwadrat czy nie...