Matematyka

Interesujące figury

Na początek przeczytaj dwa artykuły z kwartalnika NiM, podane w załączeniu.

1  Romby w prostokącie, w szczególności w prostokącie A4

2  Rożki sześcianu

Warto je uważnie przeczytać samemu lub dać uczniowi do przeczytania i krótkiego zreferowania w klasie. Oczywiście dobremu i chętnemu uczniowi. Uczeń nie musi tego dokładnie referować. Wystarczy, że zreferuje główny pomysł, np. dlaczego zaprojektowano wymiary kartek A4 w taki sposób, a nie inaczej, i po swojemu w przybliżeniu to wytłumaczy.

Read more: Interesujące figury

Ruchomy model prostych skośnych

030 Krawedzie skosne i prostopadle szescianu CustomProste skośne to są takie dwie proste, które nie leżą w jednej płaszczyźnie. Nie można ich zmieścić w jednej płaszczyźnie. Nie są w jednej płaszczyźnie zawarte. Nie są współpłaszczynowe. Jeszcze inaczej można to wyrazić w ten sposób: nie istnieje płaszczyzna, która zawiera obie te proste jednocześnie. Żadna płaszczyzna nie może ich zawierać jednocześnie.

Read more: Ruchomy model...

Tryptyk Cavalieri

032 P1010451 CustomTryptyk, to jest interesująca figura w przestrzeni, składająca się z trzech ostrosłupów kwadratowych. Te ostrosłupy są luźno połączone dwiema krawędziami bocznymi. Można je rozłożyć i zobaczyć 'w pełnej krasie' lub złożyć i wtedy wypełniają sześcian. Te ostrosłupy mają kwadratowe podstawy, a ściany boczne są trójkątami prostokątnymi. Dwie ściany boczne to są półkwadraty. Gdy przyjąć, że krawędzie sześcianu mają długość 1, to wtedy te półkwadraty mają dwa boki długości 1, a pozostały bok jest długości "pierwiastek z dwóch". Dwie pozostałe ściany mają boki długości odpowiednio 1, "pierwiastek z dwóch", "pierwiastek z trzech".

Read more: Tryptyk Cavalieri

Plakaty

031 Domek Pappusa a tw Pitagorasa CustomDobrze przemyślane matematycznie plakaty i dobrze opracowane graficznie mogą być znakomitą ozdobą w klasie i mogą zachęcać do matematyki. Nie powinny być przeładowane treścią. Powinny być "plakatowe", czytelne od pierwszego rzutu oka. Ale powinny też mieć jakiś szczegół, który kusi, aby spojrzeć jeszcze raz. Przyjrzyjcie się dobrym plakatom. Często te najlepsze pomysły widać w reklamach, bo tam wszystkim zależy na dobrym efekcie i dobrze za to płacą. Czy w reklamach są używane wątki matematyczne? Bardzo rzadko, ale są. Spróbujcie to spostrzec.

Read more: Plakaty

Mierzenie długości i innych wielkości

Długości, powierzchnie, objętości, kąty, ciężar, masę określamy tradycyjnie wspólną nazwą "wielkości". Wielkości można porównywać intuicyjnie bezpośrednio, ale gdy dla pewnego rodzaju wielkości można ustalić wspólną jednostkę, to wyniki takich porównań można opisywać precyzyjnie liczbami. Np. dla długości możemy przyjąć za jednostkę metr, czyli długość pewnego wzorca. Dla powierzchni może to być metr kwadratowy.

Read more: Mierzenie...

More Articles...

  1. Kwadrat czy nie kwadrat?