Matematyka a język

Rzut dwoma kostkami, częstości doświadczalne, a częstości teoretyczne

Lekcja Vargi

Zajęcia z rzutem dwoma kostkami mogą być prowadzone na wielu szczeblach nauczania: w nauczaniu wczesnoszkolnym, w szkole podstawowej, w gimnazjum, a nawet w liceum. Na każdym szczebu prowadzimy je w sposób odpwiedni do wieku i wiedzy uczniów, a nawet studentów. Chodzi nam o to, aby rozwijać język, związany ze zjawiskami losowymi. Początkowo język musi używać słów potocznych, łatwych do zrozumenia, opartych na bezpośrednim działaniu uczniów, razem z nauczycielem.

Read more: Rzut dwoma...